Accurevisie

Bij accurevisie wordt een bestaand accupakket weer in goede conditie gebracht door deze op onderdelen aan te pakken en te herstellen. Net als motorrevisie bij een brandstofauto is dit een belangrijke manier om levensduur van een auto te verlengen.

Links