Leasen

Leasen is te vergelijken met het huren van een object. Het betreft een overeenkomst tussen een leasemaatschappij en een klant. In dit leasecontract staat dat de leasemaatschappij gedurende een bepaalde periode tegen een bepaalde prijs een object aan haar klant beschikbaar stelt. De klant dient maandelijks een bedrag over te maken naar de leasemaatschappij, zoals in het leasecontract staat beschreven. Wanneer u iets leaset, krijgt u het object dus in bruikleen. De leasemaatschappij blijft de uiteindelijke eigenaar.