Laadinfrastructuur

Nederland staat voor een grote transitieopgave in de mobiliteit. De in het regeerakkoord gemaakte ambitie om uiterlijk in 2030 alle nieuwe auto’s emissieloos te laten zijn, kan vertaald worden naar een wagenpark van 1,9 miljoen elektrische personenvoertuigen. Dit komt overeen met een laadbehoefte van 7.100 gigawattuur (GWh) waar 1,7 miljoen laadpunten voor nodig zijn.

In een prognose voor de benodigde laadinfrastructuur - berekend door APPM - blijkt dat er vanaf 2025 al bijna 550 laadpalen per werkdag moeten worden geïnstalleerd. De aanname is dan dat het toegenomen laadvolume verdeeld wordt over snellaadpunten en normale laadpunten volgens de verhouding 15%-85%. In 2030 is er zelfs een tempo van meer dan 1400 laadpunten per werkdag nodig om aan de vraag te voldoen. Voor publieke laadpalen (met twee laadpunten per paal) betekend dit bijvoorbeeld dat er ongeveer 217 publieke palen per werkdag geplaatst moeten worden in 2030.